قیمت رله بیمتال

رله حرارتی-بیمتال

بیمتال یا رله حرارتی چیست؟ رله حرارتی بی متال (Bimetallic Thermal Overload Relay) نوعی رله اضافه بار است که برای جلوگیری از داغ شدن بیش از حد موتور الکتریکی استفاده…
رله حرارتی