WAGO

ترمینال انشعابی W&E

کانکتور یا ترمینال انشعابی ترمینال انشعابی یکی از انواع کانکتورهای کاربردی و در عین حال ساده است که برای اتصالات الکتریکی در ولتاژهای پایین (حداکثر تا 450 ولت و 32…