فروش گلند پلاستیکی سرگرد

گلند پلاستیکی سرگرد W&E

گلند پلاستیکی سرگرد یکی از انواع گلند کابل است که به منظور اتصال سیم و کابل ها به انواع تجهیزات در نقاط ورودی محفظه ها مانند جعبه تقسیم یا تابلو…