فروش کلید هوایی

کلید هوایی چیست؟

کلید هوایی (Air Circuit Breaker) یا کلید اتوماتیک هوایی که به اختصار ACB می گویند، در واقع یک کلید اتوماتیک است که در جریان های بالا و در ورودی تابلو…