فروش ترمینال ریلی

ترمینال ریلی

ترمینال ریلی تابلو برق یک محفظه الکتریکی از جنس فلز می باشد که تعداد زیادی قطعه الکتیکی را در خود جای داده است. ترمینال ریلی یا کانکتور ریلی یکی از…