عرضه کننده انواع وایرشو W&E

وایرشو بدون روکش سایز 1 (W&E (EN1008

سرسیم وایرشو بدون روکش وایرشو بدون روکش یکی از انواع وایرشو است که در آن روکش پلاستیکی وایرشو وجود ندارد و فقط قسمت فلزی آن در اختیار ما قرار می…