سرسیم مسی

سرسیم ( انواع سرسیم وایرشو )

کانکتور الکتریک به طور تخصصی در حوزه واردات و فروش انواع سرسیم وایرشو فعالیت می کند. از این رو در این مقاله به طور مفصل به معرفی انواع سرسیم می…

کابلشو و انواع آن

ایمنی و قابلیت اطمینان در برقراری اتصالات الکتریکی به دستگاه های مورد نظر یکی از مهم ترین نکاتی است که باید در صنعت برق به آن توجه ویژه ای داشت.…

سرسیم حلقوی W&E

سرسیم حلقوی یا گرد W&E سرسیم حلقوی که با نام های سرسیم چشمی و یا سرسیم گرد نیز شناخته می شود، یکی از تجهیزات رایج در سیم کشی است که…