سایز حروف سیم فشاری

شماره سیم فشاری W&E

شماره سیم فشاری حروف و شماره سیم فشاری یکی از انواع پرکاربرد شماره سیم است و همانطور که از نامش پیداست بر روی سیم به صورت فشاری نصب می شوند.…