روکش حرارتی شفاف

انواع روکش حرارتی

شیرینک حرارتی یا Heat Shrinkable Tube وارنیش حرارتی پوششی عایق است به شکل لوله برای سیم، کابل یا شینه است. روکش حرارتی دارای انواع مختلفی است و به نام های…

روکش حرارتی W&E

روکش یکی از انواع روش های عایق کاری و آب بندی در صنعت برق است. این تجهیز هادی‌های الکتریکی را در مقابل اتفاقاتی مانند فشار، کشش، حرارت بالا و تأثیرات…