راه اندازی موتور

انواع کلید هیوندای

کلید مینیاتوری هیوندای کلید مینیاتوری یا همان فیوز مینیاتوری یکی از پرکاربردترین انواع کلید هیوندای برای حفاظت است. ویژگی الکترومغناطیسی فیوز مینیاتوری در مدارها اتصال کوتاه یک نوع خطا به…