داکت چسبدار

داکت شیاردار

داکت شیاردار تابلو برق داکت شیاردار یکی از پرکاربردترین نوع داکت دیواری است که در محیط های مسقف نصب می شوند. این نوع داکت ها معمولا در تابلو برق های…