خرید کلید محافظ جان

کاربرد انواع کلید در تابلو برق

در حالت کلی انواع کلید در تابلو برق کار قطع و وصل جریان و کنترل مدار، جداسازی جریان و حفاظت از دستگاه را انجام می دهند. به همین دلیل بهتر…
کلید مینیاتوری کلید خشک کلید هوایی فیوز برق