ترمینال پیچی P4

کانکتور پیچی W&E

کورکن، ترمینال یا کانکتور پیچی یکی از بهترین وسیله‌ها برای جایگزین کردن انواع نوار چسب برق در زمان متصل کردن و عایق کاری سیم‌های برق، کانکتور پیچی می‌باشد. کانکتور پیچی…