ترمینال ریلی دوطبقه پیچی 4 – شرکت رعد

ترمینال سه طبقه سایز4رعد

ترمینال ریلی سه طبقه پیچی سیم گیری به صورت پیچی با سطح مقطع۴ میلی متر با جریان نامی ۳۲ آمپر و ولتاژ ۴۰۰ ولت ترمینال ریلی سه طبقه پیچی رعد…