ترموفیت

انواع روکش حرارتی

شیرینک حرارتی یا Heat Shrinkable Tube وارنیش حرارتی پوششی عایق است به شکل لوله برای سیم، کابل یا شینه است. روکش حرارتی دارای انواع مختلفی است و به نام های…

روکش حرارتی W&E

روکش یکی از انواع روش های عایق کاری و آب بندی در صنعت برق است. این تجهیز هادی‌های الکتریکی را در مقابل اتفاقاتی مانند فشار، کشش، حرارت بالا و تأثیرات…