تجهیزات الکتریکی

ترمینال فانتزی ارت و نول

تابلو برق، محفظه ­ای برای نصب و سیم­ بندی تجهیزات الکتریکی یا الکترونیکی است که برای جلوگیری از وارد شدن شوک به کاربران تجهیزات و حفاظت تجهیزات در برابر عوامل…

سرسیم رابط W&E

سرسیم رابط یا مف (موف) یکی از تجهیزات متداول در سیم کشی سرسیم رابط (BV) است که با نام سرسیم مف (سرسیم موف) معروف است. از این سرسیم برای اتصال…