انواع هیتر کومش

هیتر تابلو برق و انواع آن

هیتر چیست؟ هیتر تابلویی، گرماساز یا رطوبت گیر ابزاری است که برای رطوبت گیری محیط داخلی تابلوبرق ها استفاده می شود. از مهم ترین ویژگی های هیتر رطوبت گیر تابلو…