انواع شیرینگ

انواع روکش حرارتی

شیرینک حرارتی یا Heat Shrinkable Tube وارنیش حرارتی پوششی عایق است به شکل لوله برای سیم، کابل یا شینه است. روکش حرارتی دارای انواع مختلفی است و به نام های…